Köpvillkor

(2022-03-04)

1. Allmänt
Dessa köpvillkor gäller när föreningskund (”Kund”) köper produkter från Stadium Sweden AB, org. nr 556236–4397 (”Stadium Team Sales”) via stadiumteamsales.se (”Webbshoppen”).

Försäljning i Webbshoppen sker endast till föreningskunder som ingått ett samarbetsavtal med Stadium Sweden AB och där inköp görs till föreningens verksamhet, ej för privat bruk, oavsett vem som erlägger betalning eller till vilken adress leveransen sker. Webbshoppen säljer dessutom produkter till ej avtalskunder, som kan vara föreningar eller företag som vill köpa produkter från webbshoppen utan samarbetsavtal med Stadium Team Sales (”Non Agreement Customer”). Ej avtalskunder kan även ansöka om specialtryck om kunden har en extern sponsor. Kontakta Stadium Team Sales Kundservice på telefonnummer 0771-88 33 00 eller via e-post info.teamsales@stadium.se avseende detta. Företag som önskar göra kvantitetsköp av produkter, utan särskilt anbringat tryck på, hänvisas till våra fysiska butiker eller till Stadium Team Sales Kundservice på telefonnummer 0771-88 33 00 eller via e-post info.teamsales@stadium.se, för vidare information och kontaktuppgifter till rätt personer. Privatpersoner hänvisas till stadium.se/foreningar.

2. Beställning och bekräftelse
Vid beställning från Webbshoppen måste Kunden godkänna dessa köpvillkor för att kunna genomföra ett köp.

När Stadium Team Sales har mottagit en beställning skickas per automatik en orderbekräftelse via e-post som bekräftar beställningen till Kunden och ett bindande avtal (”Avtal”) om köp av beställda produkter har därmed ingåtts mellan Kunden och Stadium Team Sales.

I det fall Kunden inte fått en orderbekräftelse inom tre (3) arbetsdagar efter gjord beställning, eller om orderbekräftelsen skulle avvika från Kundens beställning, måste Stadium Team Sales Kundservice omedelbart meddelas av Kunden.

Stadium Team Sales reserverar sig i det fall felaktiga lagersaldon angivits i Webbshoppen vid tidpunkten för Kundens beställning. Kan inte Stadium Team Sales leverera enligt avgiven beställningsbekräftelse kommer Kunden kontaktas så snart som möjligt via e-post eller telefon.

3. Ändring av beställning
I det fall Kunden helt eller delvis, ändrar eller avbeställer sin beställning efter det att Avtal träffats, förbehåller sig Stadium Team Sales rätten att kräva full betalning för beställda produkter samt eventuellt andra tillkommande kostnader för nedlagt arbete och/eller för Stadium Team Sales uppkomna kostnader.

4. Produkter och priser
Produkterna som finns i Webbshoppen är produkter särskilt framtagna och avsedda för Kunder som ingått ett samarbetsavtal med Stadium Sverige AB. Bilderna i Webbshoppen återger produkten så utförligt som möjligt med bilder, färger och måttangivelser. Färgavvikelser kan vara att hänföra till olika färgåtergivelser på olika bildskärmar.

Om Kunden är osäker på de i Webbshoppen angivna produkternas faktiska storlek eller färg kan en provkollektion beställas, alternativt kan Kunden ta kontakt med ett lokalt ombud eller en lokal säljare för att få se varuprover. Kontakta Stadium Team Sales Kundservice på telefonnummer 0771-88 33 00 eller via e-post info.teamsales@stadium.se för anvisning av närmsta lokala ombud/säljare.

Stadium Team Sales ansvarar inte för fel eller skada som orsakats av Kunden, t.ex. felaktig tvättning eller annan hantering. Kunden ansvarar själv för tryckkorrekturets riktighet. Med varje beställning medföljer särskilda tvättanvisningar och skötselanvisningar för produkten vilka måste följas. Som utgångspunkt gäller dessa allmänna tvättråd: Följ plaggets tvättråd, tvätta aldrig varmare än 40°, plagget får ej torktumlas, stäng dragkedjor, knappar och kardborreband, använd inte sköljmedel, plagget tvättas ut och in.

Samtliga priser i Webbshoppen anges inklusive moms men exklusive frakt och eventuell fakturaavgift. Stadium Team Sales reserverar sig för eventuella pris- och tryckfel. Vid uppenbart felaktigt prissatta produkter förbehåller Stadium Team Sales sig rätten att avbryta beställningen, avge en ny offert och däri justera priset.

5. Betalningsalternativ
Stadium Team Sales erbjuder flera sätt att betala. Representant som handlar för Kundens räkning måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället och/eller ha idrottsklubbens uppdrag att göra inköp, samt använda ett betalsätt som Stadium Team Sales accepterar.
5:1. Stadium Team Sales Faktura
Genom att välja Stadium Team Sales Fakturabetalning bekräftar Kunden att Kunden tagit del av och godkänner dessa allmänna villkor samt åtar sig att följa dessa. Stadium Team Sales använder sig av betaltjänsten Walley. Kunden erhåller en faktura från Walley för varje köp som kunden gör hos Stadium Team Sales. I vissa fall tillämpas en kreditgräns på 20 000 kr, när det inte gäller föreningskrediten. Fakturans betaltid är 30 dagar. Fakturaavgift för såväl e-postfaktura som faktura per ordinarie post är 19 kronor. Betalning skall erläggas till det konto Walley anger på fakturan. Betalning skall vara Walley tillhanda senast på fakturans förfallodag.

Vid försenad betalning påförs en förseningsavgift om 95 kr för varje månad betalning ej erläggs. Fordran kan därutöver komma att överlämnas till inkassoindrivning med därpå följande kostnader, en dröjsmålsränta om 2,5 procent per månad kommer i sådant fall debiteras för vid varje tidpunkt utestående betalningskrav fram till dess full betalning erläggs. Fordran kan även komma att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
5:2. Kortbetalning
Tillåtna kort för betalning är VISA, Mastercard och American Express. Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden. Stadiumteamsales.se använder en säkerhetsstandard som kallas 3D-Secure, framtagen av VISA och Mastercard. Betalning sker genom Adyen som är PCI DSS-certifierade och uppfyller alla gällande säkerhetskrav för bank- och kreditkortstransaktioner. All information krypteras med 256-bitars SSL-kryptering, vilket förhindrar obehörig att komma åt kortuppgifter. Kortnummer lagras inte av Stadium Team Sales efter genomförd transaktion. Mer om säkerhet på stadiumteamsales.se finns under punkt 13 i köpvillkoren.
Det totala beloppet för beställningen reserveras direkt på debiteringskontot men debiteras kontot först vid leverans av beställningen.
I Webbshoppen finns möjlighet till betalning med direktbank via Trustly / Ayden.
Det totala beloppet för beställningen debiteras kontot direkt vid betalning med direktbank.
5:4. Stadium Team Sales Konto
I samarbete med Walley erbjuder Stadium Team Sales möjlighet att betala via konto. Alla köp under samma månad samlas på en kontoavi som efterföljande månad skickas till Kunden per e-post. Betalningen kan sedan delas upp på 36 månader. Ingen aviavgift eller ränta tillkommer på första avin. När Kunden fått kontoavin betalar Kunden som minst det lägsta belopp som står angivet på avin. Vid betalning med Stadium Team Sales Konto tillkommer en ränta på 15 procent per år samt en aviavgift på 25 kr. Delbetalningsbeloppet är alltid 1/36 av totalbeloppet plus ränta och avgift, dock alltid lägst 50 kr. Önskar Kunden lösa sin skuld kan Kunden alltid betala det totala beloppet som anges på avin. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift. För mer information om Stadium Team Sales Konto, kontakta Walley på telefonnummer: 010-161 00 53 eller teamsales@walley.se . För att se fullständiga villkor för Stadium Team Sales Konto se länkarna nedan:

Allmänna villkor för Stadium Team Sales Konto
Walleys villkor för behandling av personuppgifter.

5:5. Bonus
Kunden har möjlighet att betala med intjänad bonus. Kunden kan se sin tillgängliga bonus när Kunden loggar in via Webbshoppen på Mina Sidor som förening. Har Kunden fördelat bonus till Sektion eller Lag kommer även de att se sitt respektive saldo. Den bonus som visas när Kunden loggar in som förening/sektion/lag är den totala bonusen för föreningen/sektion/lag.

Nyttjad bonus reserveras vid beställning och dras vid leverans från Kundens bonussaldo.

5:6. Presentkort
En beställning kan hel- eller delbetalas med presentkort. För att nyttja ett presentkort ska betalningsalternativet "Jag vill betala med presentkort" bockas i, i steg 2 i kassan samt presentkortsnummer och webbkod som skrapas fram på presentkortet ska anges. Max 5 presentkort per beställning kan nyttjas.

5:7. Säkerhet vid betalning
Webbshoppen använder säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer) som för säker överföring av data. SSL använder digitiala cerifikat för att kontrollera sändare och mottagare av dataöverföringen. I Webbshoppen används Geotrust som utfärdare av certifikat. Certifikatet använder sig av en 256-bitars kryptering.

6. Frakt och leverans
Fraktkostnaden framgår i kassan och beror på vilket leveransalternativ som väljs. Läs mer om priser och leveranstid här.

Från det att varorna ankommit till Stadium Team Sales lager skickas de beställda och, eventuellt tryckta/broderade, produkterna inom 14 arbetsdagar till Kund. Om inte Stadium Team Sales kan skicka beställda produkter inom ovan angivna hanteringstid kommer Stadium Team Sales så snart som möjligt informera Kunden om anledningen till förseningen.

Kunden mailaviseras när varorna lämnar Stadium Team Sales lager. Därefter kan paketet spåras via PostNord.

7. Returrätt
De varor som producerats speciellt för Kunden (med tryck/brodyr), eller beställs från leverantörens lager, kan ej returneras. Beställning är bindande.

8. Reklamationer
Kunden ska reklamera fel till Stadium Team Sales utan oskäligt uppehåll, dock senast inom två veckor, från det att felet har visat sig eller från det att Kunden borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Kunden förlorar rätten att göra felet gällande om Kunden reklamerar för sent.

För att göra en reklamationsförfrågan ska Kundservice kontaktas. För eventuell bedömning av reklamation via mail, ange webbordernummer och skicka tydliga bilder på orsak till reklamation. Alternativt kan produkten skickas till Stadium Team Sales och med bifogande av den i reklamationsblanketten angivna returadressen. Väljer Kunden att skicka produkten kan Kunden kontakta Stadium Team Sales kundservice för en kostnadsfri fraktetikett. Produkten behöver emballeras väl och en ifylld reklamationssedel ska bifogas. Om Kunden saknar reklamationssedel kan den laddas ner här eller genom att kontakta Stadium Team Sales Kundservice.

Kunden är skyldig att ersätta Stadium Team Sales för arbete och kostnader om Kunden reklamerat en produkt och det senare visar sig att det inte föreligger fel som Stadium Team Sales ansvarar för.
9. Avhjälpande av fel
Stadium Team Sales har rätt och skyldighet att avhjälpa fel i produkterna, i det fall reklamation godkänts. Avhjälpandet ska i första hand ska ske genom omleverans. Stadium Team Sales ska i sådant fall stå för kostnaderna för avhjälpandet, inklusive kostnaderna för felsökning och transport.

Stadium Team Sales är inte skyldig att avhjälpa fel om det skulle vara oskäligt betungande, särskilt med hänsyn till avhjälpningskostnaderna i förhållande till felets betydelse och/eller produktens värde. I sådant fall är Kunden hänvisad till att häva och/eller kräva skadestånd för all förlust enligt vad som följer nedan.

10. Hävning och skadestånd på grund av bristande avhjälpande
Om felet inte avhjälps och det föreligger väsentligt fel, har Kunden rätt att häva Avtalet. Vid sådan hävning har Kunden rätt att få tillbaka erlagd köpeskilling, samt kräva skadestånd för eventuell skada med maximalt 20 procent av det avtalade priset.

11. Ansvarsbegränsning
Stadium Team Sales har inte något ansvar utöver vad som följer av punkterna ovan och Kunden har inte rätt till andra påföljder på grund av Stadium Team Sales avtalsbrott än vad som följer av punkterna ovan.

12. Produktansvar
Oavsett vad som tidigare stadgats om skadeståndsansvar, ansvarar Stadium Team Sales inte för skada som fel i produkten orsakar på tredje mans egendom eller person. Om Stadium Team Sales blir skadeståndsskyldig mot tredje man på grund av sak- eller personskada, ska Kunden hålla Stadium Team Sales skadeslös.

13. Återbetalning
Vid godkänd reklamation eller vid retur till Stadium Team Sales lager återbetalas Kunden genom samma betalsätt som användes vid köpet.

Kund som redan har betalt fakturan erhåller ett tillgodohavande hos Walley. Walley återbetalar sedan i sin tur automatiskt ut beloppet inom 10 arbetsdagar från godkänd reklamation eller returtillfälle. Om Kunden fått reklamationen godkänd innan fakturans förfallodatum kommer i stället en justering av fakturan att göras. Vid en delkreditering skickas det en ny faktura till Kunden.

För frågor gällande denna hantering kontakta gärna teamsales@walley.se eller ring till 010-161 00 53. Kunden kan även besöka www.walley.se.


14. Transportskada
Vid eventuella transportskador ska Kunden returnera försändelsen till Stadium Team Sales inom skälig tid, dock senast inom en (1) vecka från leverans. Detta görs genom att varan skickas till Stadium Team Sales lager. Kunden måste innan returen kontakta Stadium Team Sales Kundservice på telefonnummer 0771-88 33 00 eller via e-post info.teamsales@stadium.se för att erhålla en förtryckt fraktetikett. Kunden behöver även skicka med en ifylld reklamationssedel i försändelsen. Om Kunden saknar denna kan den laddas ner här eller erhållas genom att kontakta Stadium Team Sales Kundservice.

15. Ej uthämtad beställning
Ej uthämtad beställning skickas, oavsett leveranssätt, tillbaka till Stadium Team Sales lager efter sju (7) dagar. För det fall Kunden inte har hämtat ut sin beställning inom föreskriven tid och den återsänts till Stadium Team Sales förbehåller Stadium Team Sales sig rätten att debitera, utöver ordervärdet, en avgift som motsvarar Stadium Team Sales frakt- och hanteringskostnader.

16. Ej uthämtad beställning
Erbjudanden i Webbshoppen gäller så långt lagret räcker om inte annat anges.

17. Personuppgifter
Eventuella personuppgifter som lämnas till oss i samband med köp eller annan kontakt hanteras med största respekt och i enlighet med dataskyddsförordningen. Information om vår behandling av personuppgifter hittar du här.


18. Force Majeure
Stadium Team Sales fritar sig från skyldigheten att fullfölja sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Stadiums Team Sales åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, upplopp, blockad, eldsvåda, explosion, eller ingrepp av offentlig myndighet som Stadium Team Sales heller inte kunnat förutse. Stadium Team Sales är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Stadium Team Sales är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Stadium Team Sales är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Stadium Team Sales varit normalt aktsamt. Stadium Team Sales ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

19. Ändring av villkor
Stadium Team Sales förbehåller sig rätten att ändra eller göra tillägg till dessa köpvillkor. De senast gällande villkoren finns alltid publicerade på Stadium Team Sales hemsida.

20. Kontakt
Kontakta Stadium Team Sales Kundservice på telefonnummer 0771-88 33 00 eller via e-post info.teamsales@stadium.se. Våra öppettider är måndag - fredag kl. 10.00-16.00. Du hittar även svar på våra vanligaste frågor här.

21. Tvist
Tvister med anledning av dessa köpvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt.