Integritetspolicy

1. Introduktion

Stadium AB arbetar för att säkerställa din integritet. Syftet med integritetspolicy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på stadiumteamsales.se/integritetspolicy.

Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

2. Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband registrering av ditt Team Sales-konto som webbkund, vid köp online eller i butik (detta gäller både för dina köp som enskild föreningsmedlem eller köp du gör för din förenings räkning) vid besök på våra webbsidor samt vid kontakter med Team Sales. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners). Stadium AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stadium AB, org.nr. 5561 87-3299, Norra promenaden 63, 601 60 Norrköping är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla hänvisningar till "vi", "oss" eller "vår" är till Stadium AB.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss till exempel vid registrering av ditt Team Sales-konto som webbkund, vid köp online eller i butik (detta gäller både för dina köp som enskild föreningsmedlem eller köp du gör för din förenings räkning) vid besök på våra webbsidor samt vid kontakter med Team Sales. Vid kontakter med oss sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende.

Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post eller på webbsida).

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter:

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är:

Föreningar (t.ex. lagledare, lagansvarig eller andra föreningsrepresentanter)

Enskilda föreningsmedlemmar (t.ex. lagföräldrar)

För att hantera din webborder/köp

Vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpavtalet som vi ingått med din förening.

Köpavtalet som vi ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpavtalet som vi ingått med dig.

För att kunna hantera ditt medlemskap i Stadium Team Sales och ge dig en personlig upplevelse

Vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt våra medlemsvillkor som gäller för din förening.

Avtalet om medlemskap som vi ingått direkt med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt våra medlemsvillkor som gäller för ditt personliga medlemskap.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter och i övrigt kunna hantera ditt ärende när du kontaktar vår kundservice.

För att kunna hantera reklamationer och garantier

Vårt och din förenings berättigade intresse av att kunna hantera reklamationer och garantiärenden för att kunna uppfylla våra skyldigheter avseende föreningens köpta produkter.

Köpavtalet som vi ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt köpavtalet som vi ingått med dig.

För att kunna marknadsföra Stadiums produkter och tjänster, t.ex. genom att skicka erbjudanden via e-post, sms, post eller sociala medier

Vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder (både föreningar och enskilda föreningsmedlemmar) erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha generella erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att inte längre följa oss i sociala medier.

För att kunna genomföra och hantera ditt deltagande i tävlingar och event

Vårt berättigade intresse av att kunna administrera eller följa upp våra tävlingar och events som föreningen har anmält sig till och ge information om vinnare.

Vårt berättigade intresse av att kunna administrera eller följa upp våra tävlingar och events som du har anmält dig till och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen på avtalet med dig.

För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter

Vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda vår mobilapp eller handla i vår webbshop samt kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och produkter

Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.


5. Hur vi använder dina personuppgifter för våra interna syften

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att förbättra våra produkter, tjänster och den tekniska funktionaliteten för t.ex. vår webbplats, mobilapp eller webbshop. När vi gör detta kan vi utföra analyser om våra föreningars köp på gruppnivå. Detta innebär att vi inte utför våra analyser på individuell nivå för att förstå just ditt beteende utan vi vill förstå hur alla våra användare och kunder (både föreningar och enskilda medlemmar) använder våra tjänster och upplever våra produkter för att vi ska kunna göra Stadium Team Sales så bra som vi bara kan.

6. Hur vi delar dina uppgifter

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

- bolag i vår koncern, dvs. de olika Stadium-koncepten (Stadium och Stadium Outlet)
- betallösningspartners (Collector Bank, Trustly/Adyen)
- tjänsteleverantörer, t.ex. Google

7. Lagring

Allmänt sett sparar vi föreningens uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

Vi sparar dina uppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål som vi har angett i tabellen. I förhållande till beställningar och köp behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga fram till dess att produkten är levererad och betald, därefter kan vi spara vissa uppgifter om ditt köp i 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. Vi sparar dessutom alla uppgifter om och kopplade till ditt användarkonto (såsom kontaktuppgifter (namn, adress och e-postadress) så länge som du väljer att vara medlem hos oss.

Vill du inte längre ha ett Team Sales-konto (webbkund), om din förening inte längre är medlem i Stadium Team Sales eller om du inte har gjort ett köp under de senaste 36 månaderna kommer vi att ta bort ditt Team Sales-konto (bl.a. eftersom vi efter detta inte kan vara säkra på om vi har dina senaste uppgifter). Du har dock möjlighet att på nytt skapa ett nytt Team Sales-konto, förutsatt att din förening fortfarande är medlem i Stadium Team Sales. Har din förening upphört att vara Stadium-kund kan du ändå fortsätta att vara medlem i Stadium Member för att fortsatt hålla dig uppdaterad om våra senaste nyheter och få ta del av våra erbjudanden.

8. Uppgifter som vi inte samlar in direkt från dig

När din förening blir Stadium-kund kan vi få personuppgifter om dig direkt från föreningen, t.ex. om du ska ha ett kreditkort för föreningens räkning. I dessa fall får vi uppgifter om ditt namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer för att vi ska kunna ge dig ett kreditkort för föreningens räkning.

9. Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Kom ihåg att du också kan logga in på ditt Team Sales-konto på stadiumteamsales.se för att rätta eller uppdatera dina kontaktuppgifter och se dina senaste köp.

Du har även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Om du vill har du självklart också möjlighet att ange i vilka kanaler som du vill motta vår direktmarknadsföring t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

10. Överföring av personuppgifter

Vi överför inte uppgifter utanför EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetet (EES).

11. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi använder era personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info.teamsales@stadium.se