Reklamation & återbetalning


Reklamationer
Vi vill alltid leverera felfria produkter till Kunden. Skulle produkterna trots detta ändå vara felaktiga så behöver beställaren reklamera fel till Stadium Team Sales utan oskäligt uppehåll, dock senast inom två veckor, från det att felet har visat sig eller från det att Kunden borde ha upptäckt felet. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet. Kunden förlorar rätten att göra felet gällande om Kunden reklamerar för sent.

För att göra en reklamationsförfrågan ska Kundservice kontaktas. För eventuell bedömning av reklamation via mail, ange webbordernummer och skicka tydliga bilder på orsak till reklamation. Alternativt kan produkten skickas till Stadium Team Sales och med bifogande av den i reklamationsblanketten angivna returadressen. Väljer Kunden att skicka produkten kan Kunden kontakta Stadium Team Sales kundservice för en kostnadsfri fraktetikett. Produkten behöver emballeras väl och en ifylld reklamationssedel ska bifogas. Om Kunden saknar reklamationssedel kan den laddas ner här eller genom att kontakta Stadium Team Sales Kundservice.

Kunden är skyldig att ersätta Stadium Team Sales för arbete och kostnader om Kunden reklamerat en produkt och det senare visar sig att det inte föreligger fel som Stadium Team Sales ansvarar för.

Återbetalning
Vid godkänd reklamation till vårt lager, där kunden inte kan ersättas med ny eller reparerad vara, återbetalas Kunden inom 14 dagar från och med att vi mottagit varan. Återbetalning sker alltid genom samma betalsätt som användes vid köpet.

Kund som redan har betalt fakturan erhåller ett tillgodohavande hos Walley. Walley återbetalar sedan i sin tur automatiskt ut beloppet inom 10 arbetsdagar från godkänd reklamation eller returtillfälle. Om Kunden fått reklamationen godkänd innan fakturans förfallodatum kommer istället en justering av fakturan att göras. Vid en delkreditering räknar Kunden av reklamationsbeloppet på fakturan.

För frågor gällande denna hantering kontakta gärna teamsales@walley.se eller ring 010-161 00 53.